Årsmötet avklarat och ny ordförande vald

Under kvällens årsmöte kunde Mora IK för första gången på flera år redovisa en vinst. Överskottet för det gångna verksamhetsåret uppgår till 1,85 miljoner kronor, vilket också innebär att man nu har 4,6 miljoner i eget kapital.

En av anledningarna till det positiva resultatet är de aktiviteter som Mora IK gjorde under våren mot privatpersoner och företag. Strax efteråt skrev också de båda tidigare Moraspelarna Lukas Bengtsson och Mantas Armalis NHL-kontrakt, vilket gjorde att resultatet blev så bra som det blev.

När det gäller ny styrelse inför verksamhetsåret 2016/2017 valdes Bengt-Åke Rehn som ny ordförande. Lars Jansson, Helene Kviele och Tomas Lind röstades in som nya ledamöter i styrelsen medan Anders Nilsson valdes om på två år och Lars Lisspers och Ulf Hansson sitter ytterligare ett år.

Supleanter kommande verksamhetsår är Patrik Ross, Peter Holm, Sture Hökerud och Marco Tuokko.

ARTIKELN KOMMER ATT REDIGERAS UNDER DAGEN

Bookmark the permalink.

Comments are closed.