Förslag till ny styrelse för Mora IK

Klubba

Valberedningen för Mora IK har nu lämnat ett förslag till ny styrelse för säsongen 2016/2017

Gällande följer enligt stadgarna.:

Senast ( 3 ) tre veckor före utlyst årsmöte ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag till kommande styrelse.
Val på årsmötet ska ske inom kretsen av dessa namngivna namn.

Valberedningens förslag till styrelse för Mora IK:

Ordförande:                     Bengt-Åke Rehn                  för en period av ett år

Ordinarie ledamot:           Anders Nilsson                    omval två år

Ordinarie ledamot:           Lars Jansson                        nyval två år

Ordinarie ledamot:           Helene Kviele                     fyllnadsval ett år (avser Bengt-Åke Rehn som är på förslag som ordförande)

Ordinarie ledamot            Tomas Lind                         nyval två år

Valberedningens förslag på suppleanter (ersättare till styrelsen för Mora IK):

Patrik Ross    för en period av två år

Peter Holm   för en period av två år

Från medlemmarna har följande namn inkommit:

Anders Nyström (ägare av Mora Sport AB, Intersport i Mora), Tomas Dölfors (jobbar på Mora bryggeri)

Övriga ordinarie ledamöter/ersättare sitter ytterligare ett år (omfattas inte av val på kommande årsmöte):

Lars Lisspers, ordinarie ledamot

Ulf Hansson, ordinarie ledamot

Sture Hökerud, ersättare

Marco Tuokko, ersättare

Kort presentation om de nya föreslagna ledamöterna:

Lars Jansson                        Ekonomichef på Jale AB

Tomas Lind                         Sales Manager på Alo-Center

Helene Kviele                     Verksamhetschef Mora Lasarett

Bookmark the permalink.

Comments are closed.